Vítejte na stránkách křesťanského domova sboru Vojkovice

Bez ohledu na to, jakou řečí mluvíme, jakou barvu má naše pleť nebo ke které církvi patříme, všichni jsme dětmi jednoho Boha a občany jedné říše. Spojuje nás to, že máme jednoho společného Pána, který na kříži vzal na sebe odplatu za naše hříchy.